ดอกเบี้ยคงที่ VS ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ต่างกันอย่างไร


สำหรับใครที่กำลังยื่นกู้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด เพื่อนำเงินก้อนไปใช้ในยามฉุกเฉิน แต่ยังไม่เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยคงที่ และดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไร เราควรจะเลือกแบบไหนจึงจะเหมาะกับเราที่สุด วันนี้มีคำตอบ

ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยแบบคงที่กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรารู้จักกันดี มี 2 ประเภท คือ กับดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) กับ ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ่งดอกเบี้ยแบบคงที่กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมีความแตกต่างกันดังนี้

ดอกเบี้ยแบบคงที่ คืออะไร?

ดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้กำหนดไว้ตายตัว โดยจะไม่มีการปรับตลอดการทำสัญญา โดยคำนวณจากจำนวนเงินต้นที่ขอสินเชื่อ และนำมาหารกับจำนวนงวดที่ต้องจ่ายในอัตราการคิดดอกเบี้ยที่เท่ากันในแต่ละครั้งของการชำระหนี้ จนกว่าผู้ขอสินเชื่อจะจ่ายครบตามสัญญากู้ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้

ข้อดี 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถวางแผนการใช้เงินได้ง่ายขึ้น

2. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะผ่อนจ่ายไปเรื่อย ๆ ไม่รีบปิดยอด

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คืออะไร?

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินต้นที่ผู้ขอสินเชื่อได้ชำระในแต่ละงวด โดยดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อย ๆ ตามเงินต้นที่ลดลง เนื่องจากถูกหักออกไปจากการชำระหนี้งวดก่อนหน้า

ข้อดี 1. อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินต้นที่ผู้ขอสินเชื่อได้ชำระในแต่ละงวด โดย ดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อย ๆ ตามเงินต้นที่ลดลง

       2.เหมาะสำหรับผู้ที่คิดว่าตนเองมีกำลังมากพอที่จะนำเงินมาปิดยอดได้ไว

ควรเลือกดอกเบี้ยแบบไหนให้เหมาะสม

แนะนำว่าให้เราพิจารณาจากระยะเวลาที่เราผ่อนชำร หากว่าเราต้องการเงินแบบเฉพาะกิจและคิดว่าจะผ่อนชำระไม่กี่เดือนก็สามารถนำเงินก้อนกลับมาปิดบัญชีได้ การเลือกดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกก็ตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันหากใครเน้นการผ่อนไปเรื่อย ๆ ในระยะยาวตามวันที่ระบุในสัญญา การเลือกผ่อนแบบสบาย ๆ ในดอกเบี้ยคงที่ก็จะคุ้มค่ามากกว่า แต่หากในระยะนั้นคุณมีเงินก้อนเข้ามาจ่ายชำระส่วนนี้เพื่อปิดบัญชีได้ก็ยังต้องเสียดอกเบี้ยโดยประมาณ 50% อยู่ดี ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยคงกับดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนั่นเอง

หากกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอล ใกล้บ้านท่านกว่า 6,500 สาขาทั่วประเทศ

ช่องทางติดต่อ

FACEBOOK | เมืองไทย แคปปิตอล : Muangthai Capital

LINE ID | @muangthaicapital