อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อส่วนบุคคล


โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป