บริษัท เปิดทำการวันไหนบ้าง


  • ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.  
  • วันเสาร์ สุดท้ายของเดือน  เวลา 09.00-16.00 น. และหยุดวันหยุด นักขัตฤกษ์