ไม่ใช่ชื่อเจ้าของรถสามารถยื่นได้ไหม หรือ มีใบมอบอำนาจสามารถยื่นกู้ได้ไหม


  • ขออภัย ต้องเป็นชื่อผู้ครอบครองเล่มเป็นผู้ยื่นกู้เองเท่านั้น