เข้าร่วมประมูลรถมือสองต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


เข้าร่วมประมูลครั้งแรก

1.ใช้เอกสารบัตรประชาชน

2.เงินลงทะเบียน 1,000 บาท

หลังประมูลเสร็จ ศูนย์ประมูลจะคืนเงินลงทะเบียนให้ ครั้งถัดไปท่านสามารถเข้าร่วมประมูลได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่