แก้ไขข้อมูลส่วนตัว(ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/เบอร์โทร) ผ่านอีเมลทำอย่างไร


สามารถส่งเรื่องผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

และรอพนักงานที่เกี่ยวข้องติดต่อกลับ

ขั้นตอนแนวปฏิบัติ

1.ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านอีเมลที่แจ้ง
2.รอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยรหัส OTP
3.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
4.รอผลการแก้ไขผ่าน sms ภายใน1-2 วันทำการ หลังจากนั้นเข้าทำรายการผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

  • กรณีไม่เคยสมัครสมาชิก กดเข้าทำรายการสมัครสมาชิกได้เลย
  • กรณีเคยสมัครแอปพลิเคชันแล้ว ให้ทำรายการลืมรหัสผ่านแล้วตั้งใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
link www.muangthaicap.com/privacy-policy/subject-access-request/