แก้ไขข้อมูลส่วนตัว(ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/เบอร์โทร) ผ่านสาขาทำอย่างไร


ขั้นตอนแนวปฏิบัติ

1.ยื่นแบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบ
2.ยื่นเอกสารให้พนักงานสาขาและแจ้งรหัส OTP ยืนยันเบอร์โทรศัพท์
3.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
4.รอผลการแก้ไขผ่าน sms ภายใน1-2 วันทำการ หลังจากนั้นเข้าทำรายการผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

  • กรณีไม่เคยสมัครสมาชิก กดเข้าทำรายการสมัครสมาชิกได้เลย
  • กรณีเคยสมัครแอปพลิเคชันแล้ว ให้ทำรายการลืมรหัสผ่านแล้วตั้งใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ