เริ่มประมูลกี่โมง


เวลาในการประมูล 9.00น. – 17.00น.