เบอร์ในแอปพลิเคชันไม่เปลี่ยนแปลง (กรณีที่เคยสมัครแล้ว)


  • หากลูกค้าทำการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ต้องทำเรื่องแก้ไขเบอร์โทรตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนด
  • โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่อง ได้ 2 ช่องทาง
    • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางอีเมล คลิก
    • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางสาขา คลิก
  • หลังจากนั้นให้ทำรายการลืมรหัสผ่านแล้วตั้งใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง