เบอร์ในแอปพลิเคชันไม่เปลี่ยนแปลง (กรณีที่ยังไม่เคยสมัครแต่เปลี่ยนเบอร์)


  • หากลูกค้าทำการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ต้องทำเรื่องแก้ไขเบอร์โทรตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนด
  • โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่อง ได้ 2 ช่องทาง
    • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางอีเมล คลิก
    • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางสาขา คลิก
  • หลังจากนั้นเข้าทำรายการสมัครสมาชิกได้เลย