สแกนจ่ายค่างวดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้ตลอดไหม


ชำระผ่านคิวอาร์โค้ด

  • ชำระได้ทุกวัน ช่วงเวลาทำรายการ 01.00 – 23.00 น.
  • วันสิ้นเดือน ช่วงเวลาทำรายการ 01.00 – 22.00 น.

ชำระผ่านช่องทางอื่น (แอป)

  • ชำระได้ทุกวัน ช่วงเวลาทำรายการ 01.00 – 22.50 น.
  • วันสิ้นเดือน ช่วงเวลาทำรายการ 01.00 – 21.00 น.

คำเตือน

  • โปรดหลีกเลี่ยงการโอนเงินหรือจ่ายค่างวด นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวและวันสิ้นเดือน เนื่องจาก ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันนั้นๆ อาจทำให้ยอดการทำรายการของลูกค้าสูญหายได้
  • โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง