สินเชื่อเพย์เลเทอร์คืออะไร


  • เป็นสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนที่หลัง ประเภทสินค้าทั่วไปเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเพื่อการเกษตร