สามารถนำรถเข้าได้มากกว่า 1 คันไหม


  • สามารถยื่นเพื่อพิจารณาได้ แต่การพิจารณาการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทและดุลยพินิจของสาขา