สามารถชำระค่างวดได้ที่ไหนบ้าง


  • ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่างวดผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

1.ชำระผ่านสาขาใกล้บ้านท่าน กว่า 6,000 สาขา (ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม) 

2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ 

3.ชำระผ่านโลตัส ทุกสาขา 

4.ชำระผ่านโมบายแบงก์กิ้ง 

5.ทำรายการชำระผ่าน เมืองไทย แคปปิตอล แอปพลิเคชัน 

http://onelink.to/4wgtpd

กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โลตัส โมบายแบงก์กิ้ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบาร์โค้ดได้ที่เมืองไทย แคปปิตอลทุกสาขา