ศูนย์ประมูลรถมือสองมีจังหวัดไหนบ้าง


ปัจจุบันศูนย์ประมูลรถมือสอง มีจังหวัด พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชลบุรี อยุธยาและราชบุรี