ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ


  • การพิจารณาการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทและดุลยพินิจของสาขานะคะ รอเจ้าหน้าที่สาขาติดต่อกลับ หากมีข้อสงสัยแนะนำติดต่อกับสาขาที่ยื่นเรื่องไว้ได้เลย