รถไม่มีเล่มหรือยังไม่ได้เล่มยื่นได้ไหม


ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ต้องมีเล่มทะเบียนด้วยครับ