มีรถยนต์ให้ประมูลไหม


มีรถยนต์เข้าร่วมประมูลทุกศูนย์ค่ะ (แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักยานยนต์)