ปรับสัญญาผ่านแอปด้วยอุปกรณ์ IPhone6 ทำไมไม่มีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไข


ขออภัยด้วยนะครับ ระบบแอปพลิเคชันไม่รองรับโทรศัพท์รุ่น IPhone6 หากลูกค้าต้องการปรับสัญญาแนะนำให้ติดต่อสาขาเพื่อพิจารณาการปรับสัญญาของลูกค้าครับ