ประเภทโฉนดที่รับพิจารณา


  • ประเภทโฉนดให้สังเกตมุมบนขวามือของโฉนดค่ะ จะรับพิจารณาประเภท น.ส. 3 ก./ น.ส. 4/ น.ส. 4 จ.