ทำไมไม่มีปุ่มปรับสัญญาแสดงบนแอปพลิเคชัน


ปุ่มการรีสัญญาจะแสดงต่อเมื่อลูกค้าได้รับสิทธิ์ครับ

สงวนสิทธิ์สำหรับ
1.ลูกค้าปัจุบัน ประวัติการผ่อนชำระดี
2.ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
3.วงเงินเพิ่มไหม ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระของลูกค้า
4.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด