ทำงานรายวัน มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่


  • สามารถทำได้แค่เพียงลูกค้า นำเล่มทะเบียนรถมาติดต่อกับสาขาได้เลย