กดปรับสัญญาในแอปพลิเคชันจะได้ยอดเท่าไหร่


  • ลูกค้าสามารถกดปรับสัญญาเพื่อเข้าไปเช็กยอดวงเงินได้ หากไม่สะดวกสามารถกดย้อนกลับได้ ห้ามกดปุ่มยอมรับพราะจะไม่สามารถแก้ไขได้