เมืองไทย ลิสซิ่ง ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ

เมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 มอบเงินสมทบเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณ ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ Nation Bike Thailand 2017 : ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยในงานนี้ถือเป็นความร่วมมือในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดน่าน เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าและยังถือเป็นการทำบุญร่วมบริจาคเงินพร้อมออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน่านอีกด้วย โดยภายในงานยังมีคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งเนชั่น กรุ๊ป […]

กฐินประจำปี ยอดบริจาครวมกว่า 3.5 ล้านบาท

เมืองไทย ลิสซิ่งจัดกิจกรรมปันน้ำใจ คืนความดีสู่สังคม กับกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2559 โดยในปีนี้เป็นการกระจายกิจกรรมลงสู่พื้นที่ ซึ่งมีผู้จัดการและพนักงานในเขตพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้1. เขตนครสวรรค์ ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองหลวง เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 921,399 บาท 2. เขตชลบุรี ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดเนินดินแดง เพื่อสร้างพระอุโบสถ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 922,993 บาท3. เขตยโสธร ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองบก เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 928,800 บาท4. เขตตรัง ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดทอนเหรียญ เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 925,989 บาท

โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2559

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยส่งมอบแก่ “บ้านปฏิรูปที่ดิน ตำบลไทยสามัคคี” และ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ตำบลวังน้ำเขียว” และจะหมุนเวียนจัดสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กต่อไปในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 แห่ง เพื่อเป็นกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราร่วมกันสรรค์สร้างและปันน้ำใจคืนสู่สังคมให้เด็กได้มีที่เรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมืองไทย ลิสซิ่ง ยังดำเนินโครงการบ้านใหม่ของหนู โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 5 โดยบริษัทถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต

เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมทำความดี อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต” โดยเมืองไทย ลิสซิ่ง ได้จัดกิจกรรมทำความดี “เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต” ร่วมจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีเพื่อนๆพนักงานและพี่น้องชาวเมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้ โดยพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล และสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง ทั่วประเทศไทย

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 กลุ่มธุรกิจการเงิน

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 กลุ่มธุรกิจการเงิน ให้แก่ คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รางวัลนี้ มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของบริษัท การลงทุน และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

งานกีฬาสี และงานปีใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน บริษัทฯ ในปีนี้จัดขึ้น 3 แห่งคือ ที่จ.พิษณุโลก (เขตลำปาง และเขตนครสวรรค์) ,จ.สุพรรณบุรี (เขตสระบุรี และเขตอยุธยา) และจ.ขอนแก่น (เขตขอนแก่น และเขตสุรินทร์)  โดยปีนี้แบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีเขียว และสีส้ม  เป็นกิจกรรมดีๆ  เพื่อเชื่อมความสามัคคีของเพื่อนพนักงาน  รวมถึงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการ บ้านใหม่ของหนู ปี 2556

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมูลค่าอาคารรวมสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ 1 ล้านบาท  ปีนี้ส่งมอบให้แก่ อบต.นาแขม จ.เลย  พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเล่น และทุนสนับสนุน ให้กับน้องๆ  นักเรียน ถือว่าเป็นโครงการดีๆ  ที่บริษัทฯ จะได้ส่งมอบคืนสู่สังคม โดยจะจัดขึ้นทุกปี และหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป

งานทอดกฐินประจำปี 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ ทอด 2 แห่ง ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยมาได้ทั้งสิ้น  3,484,053.62  บาท (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ  วัดห้วยคงคาวราวาส (ห้วยแห้ง)  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,563,302 บาท มอบทุนสนับสนุนให้กับให้โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส  177,730.62 บาท และ วัดบ้านหนอง  ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,646,154 บาท มอบเป็นทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนบ้านหนอง จำนวน 103,700 บาท

กิจกรรมโครงการ “บ้านใหม่ของหนู” 2557

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่จะถึงนี้  บริษัทฯ มีกิจกรรมดีๆ ในชื่อโครงการ “บ้านใหม่ของหนู”  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยจะได้ส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ให้กับ อบต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เพื่อให้เด็กๆ  มีสถานที่ทั้งที่เรียนที่เล่น  เป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งดีๆ

งานทอดกฐินประจำปี 2556

​เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ทอด 2 แห่ง  ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยได้ทั้งสิ้น  2,415,602 บาท  (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ วัดกาศผาแพร่ จ.แพร่ โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,207,592 บาท  มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนร้องกวาง (จันทิมาคม) 100,000 บาท และวัดลำพัน อ.รำพัน จ.จันทบุรี ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,208,010 บาท  มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนลำพัน จำนวน  100,000 บาท และโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมอีก  50,000 บาท

งานทอดกฐินประจำปี 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ ทอด 2 แห่ง ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยมาได้ทั้งสิ้น  2,702,808  บาท (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ  วัดอรุณปทุมมาราม จ.อุดรธานี  โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,127 บาท มอบทุนสนับสนุนให้กับให้โรงเรียนบ้านหัวบึง  100,000 บาท และ วัดหนองพงษ์เจริญสุข  ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,252,553 บาท มอบเป็นทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนสระเตย จำนวน 100,000 บาท สำหรับวารสารฉบับนี้ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชม

1 4 5