4 ข้อควรทำ เตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน


ทุกชีวิตล้วนเจอกับความไม่แน่นอน เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้น จากที่เคยมีการงาน การเงินที่มั่นคง แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ สิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยคิดว่ามั่นคงก็อาจจะหายไปในพริบตา อย่างเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทุกๆคนต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าจะด้านการดำเนินชีวิต หรือการเงินก็ตาม บางคนถูกลดเงินเดือน บางคนโดนเลิกจ้าง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมไว้ก่อนย่อมดีกว่าเสมอ จึงขอแนะนำ 4 ข้อควรทำเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเงินมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

4 ข้อควรปฎิบัติ

1.มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 3 – 6 เท่าของรายจ่ายจำเป็นและภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน

2.ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่ว่าครอบคลุมหรือไม่

3.พิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต ก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกครั้ง

4.อาจหาแหล่งรายได้เสริมหรือนำสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น​

  • หากรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ควรวางแผนเก็บเงินเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ ​บริหารเงินออมให้งอกเงย เช่น ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจรูปแบบการออม ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามข่าวภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย
  • การใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้อย่างมีวินัย จัดเก็บใบเสร็จเพื่อตรวจสอบและจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็น
  • หากมีหนี้สินเกินตัว ก็ต้องพยายามปลดหนี้ด้วยการประหยัด ทยอยผ่อนชำระ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบและหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง ที่สำคัญไม่ควรก่อหนี้เพิ่ม หากไม่สามารถชำระคืนได้ ก็ควรหารือกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ความไม่แน่นอนย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราสามารถเรียนรู้และวางแผนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย