รวมเบอร์โทรฉุกเฉินแชร์เก็บไว้ ก่อนออกเดินทาง


ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ จะเดินทางใกล้หรือไกล มีเบอร์โทรฉุกเฉินแชร์เก็บไว้ อุ่นใจกว่าแน่นอน จะมีเบอร์อะไรบ้างไปดูกันเลย

เบอร์โทรฉุกเฉิน การแพทย์และโรงพยาบาล

 • 1554 เบอร์ หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • 1669 เบอร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ทั่วประเทศ)
 • 1646 เบอร์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กทม.)
 • 1691 เบอร์ โรงพยาบาลตำรวจ
 • 1784 เบอร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • 1667 เบอร์ สายด่วนกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรฉุกเฉิน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

 • 1300 เบอร์ แจ้งคนหาย
 • 199 เบอร์ แจ้งเหตุไฟไหม้/ดับเพลิง
 • 191 เบอร์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • 192 เบอร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • 1195 เบอร์ กองปราบ (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรง)
 • 1192 เบอร์ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ (แจ้งรถหาย)
 • 1196 เบอร์ แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ
 • 1677 เบอร์ ร่วมด้วยช่วยกัน

เบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานและองค์กรทั่วไป

 • 1129 เบอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 1130 เบอร์ การไฟฟ้านครหลวง
 • 1125 เบอร์ การประปานครหลวง
 • 1162 เบอร์ การประปาส่วนภูมิภาค
 • 1506 เบอร์ สำนักงานประกันสังคม
 • 1186 เบอร์ สายด่วนประกันภัย
 • 1137 เบอร์ จส.100แจ้งเหตุด่วนเพื่อประสานงานต่อ
 • 1134 เบอร์ ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล
 • 1138 เบอร์ ศูนย์รับแจ้งข่าวปราบปรามยาเสพติด
 • 1165 เบอร์ สายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์

เบอร์โทรฉุกเฉิน การท่องเที่ยว

 • 1543 เบอร์ กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • 1193 เบอร์ ตำรวจทางหลวง
 • 1155 เบอร์ ตำรวจท่องเที่ยว (แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว)
 • 1644 เบอร์ สวพ. FM91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและจราจร
 • 1690 เบอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 1146 เบอร์ กรมทางหลวงชนบท
 • 02-134-4077 เบอร์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC)