10 วิธีช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ด้วยตัวเอง


ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าสภาพอากาศ และมลภาวะในปัจจุบันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะฝุ่น ควัน สภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบเราทุกคน เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้ด้วย 10 วิธีช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ด้วยตัวเอง จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

  1. ใช้ถุงผ้าแทนการรับถุงพลาสติก
  2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ (Refill)
  3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ใช้
  4. เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน
  5. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
  6. ใช้รถสาธารณะ หรือ ทางเดียวกันไปด้วยกัน
  7. ปลูกต้นไม้ยืนต้นในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้บ้านร่มรื่น
  8. แยะขยะให้ถูกประเภท เพื่อรีไซเคิลและการจัดการที่เหมาะสม
  9. ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
  10. ให้ความรู้ ชักชวนคนใกล้ตัวให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม