เรื่องต้องรู้!! เช็กลิสต์ ก่อนขอสินเชื่อ


อยากขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย เราจะต้องทำความเข้าใจในกระบวนการและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อก่อน เพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมและได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ยื่นขอ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ ซึ่งเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1.เอกสารประจำตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

2.เอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการทำงาน , พร้อมบัตรประจำตัวพนักงาน ตัวจริง, statementย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน

3.เอกสารอื่นๆ เช่น เล่มทะเบียนรถ , โฉนดที่ดิน

การสร้างความน่าเชื่อถือจากรายการเดินบัญชีหรือ Statement เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สถาบันการเงินจะขอดู เพื่อพิจารณาว่าพฤติกรรมการใช้เงินของเราเป็นอย่างไร การมีรายได้ต่อเดือนเข้าตามวันที่ ที่ระบุชัดเจน นั่นจะช่วยยืนยันกับสถาบันการเงินว่าเรามีที่มาของรายได้จริง ๆ และมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ 

การมีประวัติชำระหนี้ตรงต่อเวลา บ่งบอกถึงความมีวินัยทางการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ได้อย่างดี ควบคุมรายรับ-รายจ่าย ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อช่วยยืนยันว่าคุณสามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงนัดหมายกับเจ้าหนี้ไว้ได้

ทางสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ จะดูความสามารถในการผ่อนของคุณ อย่างเช่น ภาระการผ่อนชำระของหนี้ก้อนอื่นที่แบกอยู่นั้น มีสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ของผู้กู้ หากมีภาระหนี้ที่สูงเกินกว่ารายได้ที่จะชำระไหว ทางสถาบันการเงินก็อาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้คุณ

เมื่อเตรียมทุกอย่างครบแล้ว สิ่งที่สำคัญในลำดับต่อไป คือการเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยสำรวจจากวงเงินที่ต้องการใช้ ระยะเวลาการผ่อน ดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดของสินเชื่อแต่ละประเภทก่อนยื่นขอสินเชื่อ เพื่อให้ได้รับสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้

เมืองไทย แคปปิตอล ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน ส่วนบุคคล และนาโนไฟแนนซ์ บริการครบ จบในที่เดียว ติดต่อขอยื่นเอกสารพิจารณาสินเชื่อได้ที่สาขาเมืองไทย แคปปิตอล ใกล้บ้านท่านกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ Branch Search ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย