ป้ายวงกลมหาย/ชำรุด แต่ติดไฟแนนซ์ ทำยังไงดี?


ป้ายภาษี หรือที่หลายคนมักเรียกกันว่า ป้ายวงกลม ที่มาจากเมื่อก่อนป้ายภาษีมีลักษณะเป็นวงกลม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแทนแต่ก็ยังติดปากเรียกแบบเดิม ป้ายวงกลม เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ต้องมีติดรถ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่ารถคันนี้ผ่านการเสียภาษีประจำปีแล้ว ดังนั้นหากป้ายภาษีหายหรือชำรุด จึงเท่ากับหลักฐานในการจ่ายภาษีหายไป ฉะนั้นควรรีบดำเนินการโดยด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการโดนจับและได้รับโทษ

ป้ายวงกลมหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร ?

1.แจ้งความ

อันดับแรกเมื่อรู้ว่าหาย ควรรีบไปแจ้งความ เพราะต้องใช้สำเนาใบแจ้งความ เป็นเอกสารต่อภาษี เพื่อประกอบการขอป้ายวงกลมใหม่ แต่ถ้าป้ายวงกลมชำรุด ไม่ต้องแจ้งความ แต่ให้คุณนำป้ายวงกลมที่ชำรุดไปกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักขนส่งเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนใหม่ได้เลย 

2.ยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก

การขอป้ายวงกลมใหม่จะต้องไปดำเนินการที่กรมการขนส่งจังหวัดที่ออกป้ายวงกลมนั้น โดยจะต้องมาติดต่อขอทำป้ายวงกลมใหม่ภายใน 15 วัน และไม่สามารถขอป้ายภาษีใหม่ออนไลน์ได้ ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอป้ายวงกลมใหม่

  • เล่มทะเบียนรถ เพื่อแสดงการจดทะเบียนรถ ใช้ทั้งสำเนาและตัวจริง
  • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ กรณีที่เจ้าของรถมาดำเนินการด้วยตนเอง แต่หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และบัตรประชาชนของผู้มาดำเนินการแทนทั้งตัวจริงและสำเนายื่นประกอบด้วย
  • สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาใบบันทึกประจำวัน เพื่อยืนยันว่าป้ายวงกลมหายจริง ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนป้ายวงกลมเพราะป้ายวงกลมเก่าชำรุด ไม่ต้องมีใบแจ้งความประกอบ แต่ต้องมีป้ายวงกลมอันเก่าที่ชำรุดมายื่นประกอบด้วย

3.จ่ายค่าธรรมเนียมและรอรับป้ายทะเบียน

หลังจากยื่นเอกสารแล้วให้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการ โดยแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) 10 บาท

หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถรับป้ายวงกลมได้ภายในวันเดียวกัน ระยะเวลาการรอจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการในขณะนั้น โดยปกติจะไม่เกิน 2 ชั่วโมง คนที่ประสบปัญหาป้ายภาษีหาย หรือชำรุดสามารถดำเนินการตามแนวทางเบื้องต้นเพื่อขอป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีใหม่ได้เลย

ป้ายวงกลมหาย แต่ติดไฟแนซ์อยู่ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ป้ายวงกลมหาย แต่รถติดไฟแนนซ์ ให้แจ้งทางไฟแนนซ์เพื่อดำเนินการขอป้ายวงกลมให้ใหม่

ไม่มีป้ายวงกลม จะมีโทษอย่างไร ?

หากพบเห็นรถที่ไม่มีป้ายวงกลมติดไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนจะมีโทษจับและปรับตามกฎหมาย ดังนี้

  • รถไม่ติดป้ายวงกลม – โทษปรับสูงสุด 2,000 บาท และห้ามไม่ให้ใช้รถยนต์ที่ยังไม่ติดป้ายวงกลมโดยเด็ดขาด
  • ป้ายวงกลมขาดอายุ – โทษปรับเดือนละ 1% จากค่าภาษีรถทั้งหมด และหากไม่ต่ออายุภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี จะถูกยกเลิกทะเบียนเดิมถาวร

การเสียภาษีรถมีความสำคัญมาก เงินที่เสียภาษีจะนำไปพัฒนาถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ เมื่อครบกำหนดเสียภาษีจึงควรดำเนินการให้เรียบร้อย โดยสามารถต่อภาษีรถได้ตั้งแต่ 3 เดือนก่อนป้ายภาษีหมดอายุ เช็กภาษีรถด้วยตนเองและต่อภาษีก่อนหมดอายุไว้ก่อนดีกว่า ใครกำลังต้องการทำพ.ร.บ.ต่อภาษี เมืองไทย แคปปิตอล มีบริการจำหน่าย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถเพื่อการเกษตร พร้อมรับต่อภาษี ที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง You can process your application at a branch near you. Find a branch here.