อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์


โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป