ไม่มีเอกสารบางอย่างเช่น สลีปคาร์บอน สเตทเมนต์ บัตรพนักงาน หรือบิลค่าไฟสามารถยื่นกู้ได้ไหม


  • คุณลูกค้าสามารถยื่นแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับสาขา