เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ เข้าแอปเมืองไทย แคปปิตอลไม่ได้ทำยังไงดี?


ปัญหาที่หลายคนมักจะเจอเมื่อเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว คือ ไม่สามารถเข้าทำรายการผ่านแอปได้  OTP ส่งไม่เข้า หรือ OTPส่งเข้าเบอร์เดิม บ้างแหละ แต่ไม่รู้จะทำยังไงดี วันนี้น้องใกล้ชิดมีคำตอบ

สามารถแก้ไขได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ช่องทางสาขาของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
1.ยื่นแบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบ
2.ยื่นเอกสารให้พนักงานสาขาและแจ้งรหัส OTP ยืนยันเบอร์โทรศัพท์
3.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
4.รอผลการแก้ไขผ่าน sms ภายใน1-2 วันทำการ หลังจากนั้นเข้าทำรายการผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

📣 หมายเหตุ : กรุณายื่นเรื่องเปลี่ยนเบอร์ในวันและเวลาทำการเท่านั้น

2. ช่องทาง Email

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้กรณีที่ท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารแนบให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำส่งมาที่ Email : [email protected]

ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
1.ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านอีเมลที่แจ้ง
2.รอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยรหัส OTP
3.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
4.รอผลการแก้ไขผ่าน sms ภายใน1-2 วันทำการ หลังจากนั้นเข้าทำรายการผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

ขั้นตอนหลังจากได้รับ SMS
– กรณีไม่เคยสมัครสมาชิก กดเข้าทำรายการสมัครสมาชิกได้เลย
– กรณีเคยสมัครแอปพลิเคชันแล้ว ให้ทำรายการลืมรหัสผ่านแล้วตั้งใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ

หากมีข้อสงสัยประการอื่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 483 8888 หรือ Email : [email protected]