แชร์ไอเดีย เปลี่ยนขยะ ให้เป็นประโยชน์


ในยุคปัจจุบัน ปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการบริโภคที่สูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน แถมช่วยสร้างรายได้ให้เราอีกด้วย จะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลย

การทำงานฝีมือจากขยะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ไม่เพียงแค่ช่วยลดปริมาณขยะ แต่ยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างรายได้เสริมได้ด้วย

 • กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
 • กระเป๋าจากลังกระดาษ
 • โคมไฟจากขวดแก้ว

การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง คือการใช้ขยะเป็นแหล่งพลังงานโดยการเผาไหม้หรือแปรรูปเป็นก๊าซหรือเชื้อเพลิงชีวภาพ การแปรรูปขยะเป็นพลังงานช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องถูกกำจัดและเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญ

การทำปุ๋ย คือการนำขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ใบไม้ มาหมักเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมักช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและสร้างปุ๋ยที่มีประโยชน์สำหรับการเกษตร

 • การหมักในครัวเรือน: เศษอาหารและใบไม้ในบ้านสามารถนำมาหมักในถังหมักเพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับต้นไม้ในสวน
 • โครงการชุมชน: ชุมชนสามารถร่วมมือกันจัดตั้งโครงการหมักขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพื้นที่สาธารณะหรือสวนชุมชน

การรีไซเคิล เป็นกระบวนการที่นำวัสดุที่ใช้งานแล้วกลับมาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ประกอบด้วยพลาสติก แก้ว กระดาษ และโลหะ การรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องถูกกำจัดในหลุมฝังกลบและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 • พลาสติก: ขวดน้ำพลาสติกสามารถนำไปผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับทำเสื้อผ้า
 • กระดาษ: กระดาษใช้แล้วสามารถนำไปผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อใช้ในงานพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์
 • โลหะ: กระป๋องอะลูมิเนียมสามารถนำไปหลอมละลายและผลิตเป็นกระป๋องใหม่

การขายขยะรีไซเคิลเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะในสังคมและสร้างรายได้เสริมได้อย่างดี

 • พลาสติก: ขวดน้ำพลาสติก, ถุงพลาสติก, ภาชนะพลาสติก
 • กระดาษ: หนังสือพิมพ์, กล่องกระดาษ, เอกสารที่ไม่ใช้แล้ว
 • โลหะ: กระป๋องอะลูมิเนียม, กระป๋องเหล็ก, เศษโลหะ
 • แก้ว: ขวดแก้ว, ภาชนะแก้ว

การเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เป็นวิธีที่สำคัญในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การทำงานฝีมือจากขยะ การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือปุ๋ย การรีไซเคิล และการขายขยะรีไซเคิล เป็นวิธีการที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในเป้าหมายนี้