กำหนดการประมูล

15 Aug
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
15:00:00
ศูนย์ประมูล
อยุธยา
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถอยุธยา
126/3 ม.1 ต.หัวรอ   อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
(ใกล้วัดยม)

พิกัด https://goo.gl/maps/kHzawKsxSzbFapiK7
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                              ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ

ยื่นราคาระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565
ปิดซองวันที่ 18 สิงหาคม 2565
สอบถาม
093 134 5767