เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Bornze

เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Bronze ในงาน National Director Conference 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD งานนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล จากคุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้าน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2561

กิจกรรมโครงการบ้านใหม่ของหนู เป็นกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นที่มีความต้องการ บริษัทได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองวะ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยังมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป

งานทอดกฐิน ประจำปี 2561

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดหนองกร่าง จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,784,774.78 บาท 2. วัดบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,787,220.10 บาท 3.วัดอัมพวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,785,910.00 บาท 4. วัดท่ามะปริง จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,788,820.00 บาท รวมจำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 7,146,724.88 บาท ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทำบุญร่วมกันในครั้งนี้

ให้เลือด ให้ชีวิต

เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัด หรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่ได้จัดขึ้นทุกปี

พิธีลงเสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ได้มีพิธีลงเสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ โดยการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่สูง  14  ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 

MTC มั่นใจสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง-คุม NPL อยู่หมัดไม่เกิน 15%

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณปริทัศน์ เพชรอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทประจำไตรมาส 1/2561 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” โดยไตรมาส 1/2561 กำไร 55.59% พร้อมควบคุม NPL ไม่เกิน 1.50%

งานทอดกฐิน ประจำปี 2560

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2560 โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดฟากบึง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างโรงเรียนปริญัตติธรรม จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,030,933 บาท 2. วัดโนนทอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,021,559 บาท 3.วัดหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,013,974 บาท 4. วัดโพธิ์ทองบ้านพระครูใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศาลาการเปรียญ จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,092,909 บาท รวมจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 4,159,375 บาท ซึ่งบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป

ให้เลือดเหมือนให้ชีวิตร่วมบริจาคโลหิตกับเมืองไทย ลิสซิ่ง

เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีเพื่อนๆพนักงานชาวเมืองไทย ลิสซิ่งให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้อย่างดี ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลและสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง

เมืองไทย ลิสซิ่ง ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ

เมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 มอบเงินสมทบเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณ ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ Nation Bike Thailand 2017 : ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยในงานนี้ถือเป็นความร่วมมือในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดน่าน เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าและยังถือเป็นการทำบุญร่วมบริจาคเงินพร้อมออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน่านอีกด้วย โดยภายในงานยังมีคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งเนชั่น กรุ๊ป […]

กฐินประจำปี ยอดบริจาครวมกว่า 3.5 ล้านบาท

เมืองไทย ลิสซิ่งจัดกิจกรรมปันน้ำใจ คืนความดีสู่สังคม กับกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2559 โดยในปีนี้เป็นการกระจายกิจกรรมลงสู่พื้นที่ ซึ่งมีผู้จัดการและพนักงานในเขตพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้1. เขตนครสวรรค์ ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองหลวง เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 921,399 บาท 2. เขตชลบุรี ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดเนินดินแดง เพื่อสร้างพระอุโบสถ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 922,993 บาท3. เขตยโสธร ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองบก เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 928,800 บาท4. เขตตรัง ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดทอนเหรียญ เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 925,989 บาท

โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2559

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยส่งมอบแก่ “บ้านปฏิรูปที่ดิน ตำบลไทยสามัคคี” และ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ตำบลวังน้ำเขียว” และจะหมุนเวียนจัดสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กต่อไปในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 แห่ง เพื่อเป็นกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราร่วมกันสรรค์สร้างและปันน้ำใจคืนสู่สังคมให้เด็กได้มีที่เรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมืองไทย ลิสซิ่ง ยังดำเนินโครงการบ้านใหม่ของหนู โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 5 โดยบริษัทถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต

เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมทำความดี อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต” โดยเมืองไทย ลิสซิ่ง ได้จัดกิจกรรมทำความดี “เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต” ร่วมจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีเพื่อนๆพนักงานและพี่น้องชาวเมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้ โดยพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล และสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง ทั่วประเทศไทย

1 3 4 5