ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด

ขั้นตอนการทำรายการ

ช่องทางการสแกนเพื่อชำระ

เงื่อนไข
1. ชำระได้ระหว่างวันที่ 1-29 ของเดือน ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ จ่ายได้ถึงก่อนวันปิดบัญชีสิ้นเดือน
2. ระบบจะแสดงยอดที่ต้องชำระ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขยอดได้
3. มีการแจ้งเตือน เมื่อมีการชำระเงิน
4. เงินจะเข้าระบบในวันทำการถัดไป เช่น ชำระวันจันทร์เงินเข้าระบบวันอังคาร/ชำระวันเสาร์หรืออาทิตย์ เงินเข้าระบบวันจันทร์ ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เหมือนเคาน์เตอร์เซอร์วิสและช่องทางอื่นนอกสาขา)
5. ลูกค้าปัจจุบันที่ไม่มีการผูกสติกเกอร์บาร์โค้ด ก็สามารถสแกนบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ดผ่านแอปฯ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
6. ลูกค้าปัจจุบันที่มีบาร์โค้ดอยู่แล้วก่อนหน้า สามารถสแกนจากบาร์โค้ดที่แสดงในแอปฯ หรือสติกเกอร์บาร์โค้ดที่สาขาผูกให้ (สแกนได้ทั้งคู่)

สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งแอปฯ และลงทะเบียนเบอร์ฯ บนแอปฯ K-PLUS

สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งแอปฯ และลงทะเบียนเบอร์ฯ บนแอปฯ K-PLUS

ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ (Buangluang Mbanking)

สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งแอปฯ Bualuang mBanking

ชำระผ่าน Prompt Pay สำหรับลูกค้าที่ผูกเบอร์ฯ กับธนาคารอื่น ๆ

ต้องเป็นการผูก prompt pay ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของธนาคารนั้น ๆ บนมือถือ พร้อมทั้ง ตั้งค่ายอมรับการเตือน
เพื่อจ่ายของแอปฯ ธนาคารนั้น ๆ ด้วย

เงื่อนไข
1. ชำระได้ระหว่างวันที่ 1-29 ของเดือน ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ จ่ายได้ถึงก่อนวันปิดบัญชีสิ้นเดือน
2. ระบบจะแสดงยอดที่ต้องชำระ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขยอดได้
3. มีการแจ้งเตือน เมื่อมีการชำระเงิน
4.เงินจะเข้าระบบในวันทำการถัดไป เช่น ชำระวันจันทร์ เงินเข้าระบบวันอังคาร / ชำระวันเสาร์หรืออาทิตย์ เงินเข้าระบบ วันจันทร์ ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(เหมือนเคาน์เตอร์เซอร์วิสและช่องทางอื่นนอกสาขา)

คำถามที่พบบ่อย

A: แอปฯ บริษัท จะมีการแจ้งเตือนว่า ลูกค้าได้ชำระเงิน ลูกค้าได้รับภาพสลิปการทำรายการ จากแอปฯ ของธนาคาร

A: เงื่อนไขระยะเวลาที่เงินเข้าระบบ เฉกเช่นการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส คือชำระในระหว่างวันทำการปกติ จ.-พฤ. ค่างวดจะเข้าระบบในวันทำการถัดไป ยกเว้น ส. สุดท้ายของเดือน
ชำระในวันหยุด ศ.-ส.-อา.ค่างวดจะเข้าระบบในวันทำการถัดไป คือ จ. ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

A: เป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะกรอกชื่อผู้ใช้ผิด วิธีเช็ก ให้ลองทำรายการ ลืมรหัสผ่าน ในขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่านใหม่จะแสดง ชื่อผู้ใช้

A: สามารถโทร.แจ้งได้ที่ฝ่ายการตลาด 061-3983693 (โปรฯ 99),092-2758817 (โปรฯ 99) และทีมโปรแกรมเมอร์ 092-2478464

ยอดคงเหลือสัญญา ข้อมูลยอดคงเหลือจะอัปเดตทุก ๆ 10 นาที

  • การแจ้งเตือนครบกำหนดชำระค่างวด ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระค่างวดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ
  • การแจ้งเตือนเมื่อมีการชำระค่างวด ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการชำระค่างวด ไม่ว่าจะชำระผ่านช่องทางใดก็ตาม