Auction Schedule
(Thai language only)

 • 10 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถพิษณุโลก
  462/3  ถ.พิชัยสงคราม   ต.ในเมือง   อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก    65000
  (ตรงข้ามห้าง Big C พิษณุโลก)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 12 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถราชบุรี
  12/17 ม.5 ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  (เยื้องตลาดคลองหมาเน่า (บ้านสิงห์))
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 12 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถนครราชสีมา
  178 ม.8 ต.จอหอ   อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา    30310
  (บริษัทซูเลียน)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                               ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 17 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถขอนแก่น 
  216 ม.3 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น    40000
  (หัวมุม สี่แยกทางไปอำเภอชุมแพ)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 19 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถอยุธยา
  126/3 ม.1 ต.หัวรอ   อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
  (ใกล้วัดยม)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 19 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถชลบุรี
  45/16 ม.3 ต.เสม็ด   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี    20130
  (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ถนนอ่างศิลา)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                               ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 24 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถพิษณุโลก
  462/3  ถ.พิชัยสงคราม   ต.ในเมือง   อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก    65000
  (ตรงข้ามห้าง Big C พิษณุโลก)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก  รอบที่ 2
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 26 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถราชบุรี
  12/17 ม.5 ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  (เยื้องตลาดคลองหมาเน่า (บ้านสิงห์))
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
 • 26 Jun
  Auction Location
  ศูนย์ประมูลรถนครราชสีมา
  178 ม.8 ต.จอหอ   อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา    30310
  (บริษัทซูเลียน)
  Auction Detail
  ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
  เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
  ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                               ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ