เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ระบุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) มีสิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิของท่าน จึงได้จัดเตรียมช่องทางสำหรับการรองรับการใช้สิทธิของท่าน โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ได้แก่
        1. ช่องทางสาขาของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
        2. ช่องทางเว็บฟอร์ม โดยกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารแนบให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ได้ที่ https://dsrr.muangthaicap.app
        3. ช่องทาง Email โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง ทั้งนี้กรณีที่ท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารแนบให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำส่งมาที่ Email : [email protected]

หากมีข้อสงสัยประการอื่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 483 8888 หรือ Email : [email protected]

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>