News & Promotions

 • News

  เมืองไทย แคปปิตอล แบ่งปันน้ำใจ สู่รอยยิ้ม ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2564

  24 January 2022

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู จากการส่งมอบไปแล้วจำนวน 20 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์ สำหรับปี 2564 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศ

 • News

  ที่ตั้งและการเดินทาง

  22 January 2022

  ความหนาแน่นโดยรอบและการใช้งานที่หลากหลาย การใช้บริการขั้นพื้นฐานที่หลากหลายอย่างน้อย 8 รายการ ภายใน 800 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ถึง 2 วิธี ในการขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกัน ในระยะ 450 เมตร และยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุทิศพื้นที่จอดรถให้มากกว่า 7% สำหรับ ที่จอดรถของ Piefer

 • News

  Green bulding Muangthai Capital Headquarters

  9 December 2021

  อาคารสีเขียวเป็นคำจำกัดความของอาคารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ทุนเมืองไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โครงการโดยรวมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้ใช้อาคารและทรัพยากร หน้ากระจกกว้างใช้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านมุมม

 • News

  โครงการ "เมืองไทย เเคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน" สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ

  2 December 2021

  บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ "กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ" โดยมีผู้เข้าอบรมหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรเเปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เเละสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบ

 • News

  เมืองไทย แคปปิตอล ปลอดภัย ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

  5 October 2021

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนฉีดให้พนักงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ โดยเป้าหมายหลัก คือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเเละผู้เข้ามาใช้บริการที่สาขานั่นเอง

 • News

  เมืองไทย เเคปปิตอล จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเติมทักษะ เเละนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

  15 September 2021

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับชุมชนให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ผ่านโครงการ “เมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”   เป็นโครงการนำร่องที่ผนวกงานด้านคว

 • News

  เมืองไทย แคปปิตอลมอบเงิน 110 ล้าบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ร่วมสู้ภัยโควิด

  4 August 2021

  คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 110 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลหน้าด่าน 9 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลจุ

 • News

  เมืองไทย แคปปิตอล มอบชุดของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ.สุโขทัย

  20 July 2021

  โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร เเละคุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบชุดของใช้จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 300 ชุด กระจายให้เเเก่โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เเล

 • News

  เมืองไทย แคปปิตอล สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้โรงพยาบาลสุโขทัย

  20 July 2021

  เมืองไทย แคปปิตอล มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปให้โรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีคุณวศิน เดชกิจวิกรม เป็นผู้แทนมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด แล็ปท็อป จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม  236,340 บาท