News

MTC ชี้ร่างกม.กำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ไม่จำกัดเพดานดบ.ที่ 15% แต่ให้คิดดบ.รวมค่าบริการตามเหมาะสม

3 May 2018

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC เปิดเผยว่าตามที่มีร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินฉบับดังกล่าว เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินให้มีมาตรฐานและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถสามารถบริการธุรกิจได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทหรือบริษัทมหาชน