FAQ

ประเภทสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อคนละประเภทครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ต้องมีเล่มทะเบียนด้วยครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ รับพิจารณาเฉพาะรถที่ปลอดภาระแล้วครับ

  • สามารถยื่นเพื่อพิจารณาได้ แต่การพิจารณาการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทและดุลยพินิจของสาขา
  • ขออภัย ต้องเป็นชื่อผู้ครอบครองเล่มเป็นผู้ยื่นกู้เองเท่านั้น
  • ประเภทโฉนดให้สังเกตมุมบนขวามือของโฉนดค่ะ จะรับพิจารณาประเภท น.ส. 3 ก./ น.ส. 4/ น.ส. 4 จ.
  • หากครอบครองหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) สามารถยื่นเพื่อพิจารณาได้ แต่การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทและดุลยพินิจของสาขา
  • ขออภัย หากเป็นผู้จัดการมรดกจะไม่สามารถยื่นกู้ได้    
  • เป็นสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนที่หลัง ประเภทสินค้าทั่วไปเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเพื่อการเกษตร
  • สามารถยื่นเพื่อพิจารณาได้ แต่การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทฯและดุลยพินิจของสาขา