เป็นผู้จัดการมรดกสามารถยื่นกู้ได้ไหม


  • ขออภัย หากเป็นผู้จัดการมรดกจะไม่สามารถยื่นกู้ได้