สแกนจ่ายค่างวดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้ตลอดไหม


  • แนะนำลูกค้า หลีกเลี่ยงการโอนเงินหรือปรับสัญญา ช่วงเวลา 22.00-02.00 น. (4 ทุ่ม ถึง ตี 2) เนื่องจาก ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันนั้นๆ อาจทำให้ยอดการทำรายการของลูกค้าสูญหายได้