ลูกค้าใหม่สามารถขอสินเชื่อได้ไหม


  • สามารถยื่นเพื่อพิจารณาได้ แต่การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทฯและดุลยพินิจของสาขา