เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

วันที่ 20 Jun 24

เมืองไทย แคปปิตอล ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตและการทำความดีเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิต จึงได้จัดกิจกรรม “เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ”

โครงการเมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เพราะปัจจุบันปัญหาขาดแคลนโลหิตนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปีนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายส่งมอบโลหิตมากกว่า 9,300 ยูนิต ผ่านพนักงานขององค์กรทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโลหิตได้มากถึง 27,900 คน

โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 7,900 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษา เพื่อส่งมอบโอกาสแก่ผู้อื่น เพื่อต่อชีวิต และเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป Blood for Chance

โครงการครั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 พนักงานที่มีความประสงค์ทุกท่าน สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิต และโรงพยาบาลทั่วประเทศ และในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดบริการรับบริจาคโลหิตนอกพื้นที่ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการร่วมบริจาคโลหิต

เพราะเราอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความรับผิดชอบตามเป้าหมายที่จะทำให้สังคมยั่งยืนในทุกๆวัน