Home>ร่วมงานกับเรา>แบบฟอร์มสมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เมืองไทยแคปปิตอลเปิดรับ


พนักงานตรวจสอบ Auditor

วันที่ลงประกาศ 24 Nov 22
สำนักงานใหญ่ , กรุงเทพฯ
พนักงานตรวจสอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

พิจารณาและอนุมัติสินเชื่อลูกค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท ทั้งสินเชื่อรถจักรยานยนต์, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร,
สินเชื่อส่วนบุคคล, และสินเชื่อที่ดิน
ให้บริการและติดต่อลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
มีรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ติดต่อฝ่ายบุคคล

คุณดนัยวัฒน์ แสงสิริโชค
EMAIL : [email protected]
เบอร์โทร : 099-999-999