ต้องการเงินด่วนควรกู้ที่ไหน ??


เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินเร่งด่วน เช่น การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือการเลือกสถานที่กู้เงินที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้สินในระยะยาว ดังนั้น เรามาดูกันว่าควรกู้เงินด่วนจากที่ไหน ระหว่างหนี้ในระบบ กับ หนี้นอกระบบ

หนี้ในระบบ

คือ หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินผ่านธนาคาร สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่ได้รับการควบคุมและกำกับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐ การกู้ยืมเงินในระบบนี้มีลักษณะและคุณสมบัติที่ชัดเจน

ลักษณะของหนี้ในระบบ

 • มีการกำกับดูแลโดยกฎหมาย : การให้สินเชื่อถูกกำกับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ผู้กู้และผู้ให้กู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม : หนี้ในระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกฎหมายและถูกควบคุม ทำให้ผู้กู้ไม่ต้องเผชิญกับดอกเบี้ยที่สูงเกินไป
 • การประนอมหนี้ : หนี้ในระบบหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ชำระหนี้ไม่ไหว ก็สามารถขอประนอมหนี้ได้
 • มีการคุ้มครองลูกหนี้ : ผู้กู้ในระบบได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย มีสิทธิ์ในการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือหากมีปัญหาหรือถูกเอาเปรียบ
 • มีการทำสัญญาที่ชัดเจน : การกู้เงินในระบบมักมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ระบุจำนวนเงินที่กู้ ดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความปลอดภัยของข้อมูล : มีระบบรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎหมาย

คือ หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าการกู้ยืมเงินนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อผู้กู้

 • ไม่มีการกำกับดูแลโดยกฎหมาย : การให้สินเชื่อไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ทำให้ขาดความโปร่งใสและความยุติธรรม
 • อัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม : อัตราดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบมักสูงมาก เนื่องจากไม่มีการควบคุม ทำให้ผู้กู้ต้องแบกรับภาระทางการเงินหนัก
 • การประนอมหนี้ : ไม่สามารถประนอมหนี้ได้ และ หากไม่ชำระตามกำหนดอาจมีอันตราย การทวงหนี้ในนอกระบบอาจใช้วิธีการที่รุนแรงและผิดกฎหมาย เช่น การข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง
 • ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร : หนี้นอกระบบบางครั้งอาจไม่มีการทำสัญญาที่ชัดเจน ทำให้ผู้กู้ไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
 • ความปลอดภัยของข้อมูล : ไม่มีระบบรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

การเลือกใช้หนี้ในระบบหรือหนี้นอกระบบควรพิจารณาตามความจำเป็นและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การเลือกหนี้ในระบบเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากมีการกำกับดูแลและอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรม การกู้หนี้นอกระบบ ควรระมัดระวังและพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ต้องการเงินด่วน ถูกกฎหมาย สอบถามข้อมูลได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอล ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน ส่วนบุคคล และนาโนไฟแนนซ์ บริการครบ จบในที่เดียว ติดต่อได้ที่สาขาเมืองไทย แคปปิตอล ใกล้บ้านท่านกว่า 7,500 สาขาทั่วประเทศ ค้นหาสาขา ที่นี่