เมืองไทย แคปปิตอล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ด้อยคุณภาพ

วันที่ 15 มิ.ย. 22

เมืองไทย แคปปิตอล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ด้อยคุณภาพ โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารมาทางอีเมล [email protected] และ [email protected] ได้ เพื่อลงทะเบียน